Sản phẩm mới nhất

Sản phẩm hot

Tin tức

1. Mua Hàng Quốc Tế Là Gì? Để hiểu rõ về mua hàng quốc tế là gì? chúng ta cần biết về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế. Mua bán hàng hóa quốc tế là hoạt động mua bán của doanh nghiệp dưới các...
Có rất nhiều thuật ngữ trong xuất nhập khẩu mà chúng ta thường gặp. Trong đó Freight prepaid và Freight collect là hai thuật ngữ về chi phí được sử dụng phổ biến trong hoạt động trao đổi mua bán hàng...